Synonymer till förlikning

kompromiss, uppgörelse, överenskommelse, avtal, settlement, enighet, pakt