Synonymer till förlaga

mall, prov, form, modell, mönster, examination, exempel, experiment, försök, kunskapskontroll, skrivning, tentamen, test