Synonymer till förkrossad

otröstlig, tillintetgjord, förtvivlad