Synonymer till förklaring

definition, redogörelse, utläggning, uttydning, berättelse, beskrivning, deklaration, framställning, presentation, protokoll, rapport, rapportering, redovisning, skildring, utsago, tolkning