Synonymer till förklarande

beskrivande, deskriptiv