Synonymer till förklara

beskriv, beskriva, karakterisera, skildra, definiera, avgränsa, precisera, förtydliga, illustrera, klargöra, klarlägga, redogöra, tydliggöra, utlägga, belysa, exemplifiera, åskådliggöra, undersöka, deklarera, utreda, begränsa innebörden, specificera, vara exakt, berätta, rapportering