Synonymer till förkasta

avslå, avböja, förvägra, neka, nobba, rata, refusera, avstöta, avvisa, avfärda, frånstöta, snoppa av, tillbakavisa, underkänna