Synonymer till förintelse

tillintetgörelse, utplåning, förödelse, förstöring