Synonymer till förinta

destruera, döda, avliva, avrätta, dräpa, eliminera, ha ihjäl, mörda, slå ihjäl, ta livet av, tillintetgöra, förstöra, göra slut på, krossa, pulvrisera, radera, smula sönder, ta kål på, utplåna, utrota, demolera, fly, fördärva, förgöra, föröda, ha sönder, kvadda, nedtrampa, omintetgöra, paja, rasera, sabba, sabotage, sabotera, skada, skövla, utradera, vandalisera, vanställa, vanvårda, ödelägga, förstör, knäcka, mosa, panga, pulverisera, slå sönder, söndersmula, sudda, totalförstöra, förin