Synonymer till förhindra

avstyra, avvärja, hindra, stävja, hejda, parera, stoppa, avhålla, barrikadera, blockera, förebygga, försvåra, hämma, mota, motarbeta, motverka, omöjliggöra, spärra, uppehålla, avblåsa, avbryta, avsluta, avspärra, stanna, begränsa, dämpa, tygla