Synonymer till förhandla

diskutera, debattera, dryfta, resonera, snacka, överlägga, köpslå, medla