Synonymer till förhöja

höja, öka, förbättra, lyfta, stegra, stiga, ökning, accelerera, främja, höjning, stegring, stigande, svälla, tillföra, tillta, tilltagande, utbreda, utvidga, vidga, växa