Synonymer till förhållande

affär, butik, handel, handelsbod, rörelse, shop, frändskap, samhörighet, vänskap, omständighet, proportion, relation, faktor, sakförhållande, omfattning, storleksförhållande