Synonymer till förhärskande

dominerande, befallande, ledande, överlägsen, gängse, rådande, gällande, sedvanlig, vanlig, aktuell, befintlig, existerande, föreliggande, innevarande, nuvarande