Synonymer till förgöra

förstöra, krossa, slå sönder, sönderslå, söndersmula, ta kål på, tillintetgöra, utplåna, demolera, fly, fördärva, förinta, föröda, ha sönder, kvadda, nedtrampa, omintetgöra, paja, rasera, sabba, sabotage, sabotera, skada, skövla, utradera, vandalisera, vanställa, vanvårda, ödelägga, förstör, knäcka, mosa, panga, pulverisera, smula sönder, pulvrisera, döda, totalförstöra, radera, utrota