Synonymer till förfaringssätt

förfarande, metod, procedur, skeende, tillvägagångssätt, process, sätt, förlopp, rutin, bearbetning, operation, utvecklingsskede