Synonymer till förfarande

förfaringssätt, metod, procedur, skeende, tillvägagångssätt, process, sätt, förlopp, rutin, händelse, utveckling