Synonymer till förfall

dekadens, förhinder, försämring, nedgång, nedsättning, avtagande, fall, minskning, sänkning