Synonymer till företeelse

fenomen, händelse, evenemang, förlopp, incident, intermezzo, scenario, skeende, tilldragelse