Synonymer till föreståndare

chef, ansvarig, arbetsansvarig, arbetsledare, befälhavare, boss, direktör, företagsledare, hövding, ledare, manager, överhuvud, föreståndarinna, huvudman