Synonymer till föreställning

inbillning, pjäs, show, skådespel, teaterpjäs, teaterstycke, uppfattning, uppträdande, uppvisning, visning, illusion, synvilla, vanföreställning, villfarelse, stock, stycke, teater, revy, tillställning, kognition, mening, perception, syn, tolkning, tycke, åsikt, beteende, framförande, framträdande, uppförande, gala, demonstration, utställning