Synonymer till föreställa

visualisera, föreställa sig, metafor, åskådliggöra