Synonymer till föreställa sig

visualisera, föreställa, metafor, åskådliggöra