Synonymer till föreställ

ponera, anta, antaga, antar, tänka efter