Synonymer till förespråka

förorda, rekommendera, tillråda, inråda, råda