Synonymer till förespå

ana, befara, förebåda, förmoda, förnimma, förutse, känna på sig, misstänka, skönja