Synonymer till föreslå

framkasta, inråda, nominera, proponera, råda, rekommendera, utnämna, utse, gälla, härska