Synonymer till förenade

union, förbund, förening, sammanslagning, sammanslutning