Synonymer till föreliggande

rådande, aktuell, befintlig, existerande, förhärskande, gällande, gängse, innevarande, nuvarande