Synonymer till förebåda

ana, befara, förespå, förmoda, förnimma, förutse, känna på sig, misstänka, skönja