Synonymer till fördröja

bromsa, hejda, hämma, hålla igen, försena, uppehålla, maska, begränsa, dämpa, försvåra, hindra, retardera, undertrycka, sinka