Synonymer till fördelaktig

förmånlig, gagn, gynnsam, lönande, till det bättre, fördel, nytta, vinst, god, lyckosam, fruktbar, lönsam