Synonymer till fördela

allokera, tilldela, dela upp, sprida, distribuera, förmedla, utbreda