Synonymer till fördärva

bryta ned, bryta ner, knäcka, förstöra, rasera, ruinera, skada, ödelägga, demolera, fly, förgöra, förinta, föröda, ha sönder, krossa, kvadda, nedtrampa, omintetgöra, paja, sabba, sabotage, sabotera, skövla, tillintetgöra, utplåna, utradera, vandalisera, vanställa, vanvårda, nedriva, riva, riva ned, störta, monetärt ödelägga, blessyr, men, sarga, sår, såra, totalförstöra