Synonymer till förbli

bestå, består, stå fast, varaktig, bibehålla, behålla, bevara, ha kvar, upprätthålla, fortbestå, fortleva, fortfara, kvarbli