Synonymer till förbjuden

illegal, lagstridig, olaglig, olovlig, otillåten, brottslig, kriminell, straffbar, olaga