Synonymer till förbittring

bitterhet, hätskhet, förtrytelse, besvär, förargelse, indignation, upprördhet