Synonymer till förbiseende

ignorera, lapsus, bortse, förbise, negligera, nonchalera, strunta i, åsidosättande