Synonymer till förbise

ignorera, nonchalera, bortse, förbiseende, negligera, strunta i, åsidosättande