Synonymer till förbindelse

allians, förbund, anknytning, ihopkoppling, koppling, samband, anslutning, uppkoppling, avtal, kontrakt, pakt, samförstånd, uppgörelse, överenskommelse, kontakt, bekantskap, beröring, möte, vidröra, länk, sammanhang, tillslutning, korrelation