Synonymer till förbida

invänta, avvakta, bida, emotse