Synonymer till förbi

slut, via, avslutning, final, fullbordande, färdig, matt, stop, till ända, tillända, trött, upphöra, upphörande, uttröttad, ända, ände, ändelse, ändpunkt, över, igenom