Synonymer till förbehåll

begränsning, bundenhet, inskränkning, limit, restriktion, tak, reservation, villkor, förutsättning, klausul, krav, kriterium, parametrar, premiss