Synonymer till föranleda

förorsaka, orsaka, vålla, bringa, ställa till, åsamka, framkalla, åstadkomma