Synonymer till för alltid varande

beständig, evig, konstant, stadigvarande