Synonymer till förödelse

härjning, tillintetgörelse, ödeläggelse, skövling, förintelse, utplåning