Synonymer till föröda

demolera, defatism, fysiskt ha söder, förstöra, krascha, krossa, riva ned, fly, fördärva, förgöra, förinta, ha sönder, kvadda, nedtrampa, omintetgöra, paja, rasera, sabba, sabotage, sabotera, skada, skövla, tillintetgöra, utplåna, utradera, vandalisera, vanställa, vanvårda, ödelägga