Synonymer till förångas

avdunsta, dunsta bort, försvinna, ånga bort