Synonymer till förändring

ombildning, ombyte, omställning, omvandling, omväxling, skifte, skiftning, transformation, växling, ändring, konvertering, övergång, konversion, transformera, byte, variation, byta, utbyte, förändras, nyans, omsvängning, förvandling, skifta, justering, korrektion, korrigering, modifiering, modifikation, omarbetning, omkastning, omläggning, revidering