Synonymer till förändra

byta, byta ut, skifta, skifte, utbyta, utväxla, växla, ändra, deformera, vanställa, modifiera, omarbeta, ombilda, omdana, omforma, omskapa, omvandla, anpassa, jämka, revidera, bearbeta, förvandla, rekonstruera, omorganisera, konvertera, byte, förvränga, justera, korrigera, redigera